Voormalig Waterschap Veluwe

Het waterschap Veluwe is een prachtig gebied. Bossen, beken, weilanden en daaromheen de randmeren en de IJssel. Leefgebied voor ruim 420.000 mensen in stad, dorp en platteland. De ChristenUnie wil vanuit een sterke motivatie bijdragen aan een krachtig waterschap dat dienstbaar is aan al zijn inwoners.

 

De ChristenUnie kiest een duidelijk vertrekpunt. De Schepper heeft aan ons als mensen de zorg voor deze aarde toevertrouwd, om die te bebouwen èn te bewaren. Dat geeft een duidelijke richting aan onze afwegingen. We zijn geen belangenclub voor de een of de ander, maar werken vanuit een sterk besef van rentmeesterschap en met een brede blik. Ook in het waterschapsbestuur gaat het om duurzaam waterbeheer en verantwoord gebruik.

 

Het waterschap heeft een beperkte opdracht en moet zich concentreren op zijn kerntaken: waterveiligheid, waterbeheer en waterzuivering. Daar is kennis van zaken voor nodig. Toch is waterbeheer is meer dan alleen techniek. Water gaat ook over leefbaarheid, economische mogelijkheden en genieten van natuur en landschap. Water is een deel van onze geschiedenis. Water, dat zijn wij!

 

En dan het klimaat. We merken de veranderingen om ons heen en tegelijk is er nog veel onzeker. Maar een verantwoord bestuur speelt erop in. Afwachten is geen optie. Als het IJsselmeerpeil stijgt – zoals voorgesteld door de commissie Veerman – dan heeft dat gevolgen voor ons waterschap. De ChristenUnie vindt het van groot belang om samen te werken met alle betrokkenen zoals agrariërs, natuurbeheerders en bewoners. Dat is heel actueel bij de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

 

De ChristenUnie staat voor verantwoord bestuur, ook in waterschap Veluwe. Verantwoorde keuzen, verantwoorde kosten. Daarvoor vragen wij uw stem en vertrouwen. Mogen wij op u rekenen?

 

Gerben Ekelmans,

Lijsttrekker 2008 ChristenUnie Veluwe