Werkbezoek FishPartners Bunschoten

FishPartners.jpgdonderdag 21 februari 2019 20:00

Een aantal kandidaten van de ChristenUnie is op 21 februari 2019 op bezoek geweest bij het visverwerkend bedrijf FishPartners. Een vertegenwoordiging van de CU vanuit de gemeente Bunschoten en de provincie Utrecht heeft zich aangesloten bij dit bezoek. Mooi om dat zo met elkaar te doen vanuit de CU.

Het doel was om wederzijds contact te leggen en kennis/ervaring uit te wisselen. Vanuit de CU en het waterschap streven we naar een goede en open communicatie met bedrijven. Het waterschap wil een open houding hebben voor initiatieven en ideeën van bedrijven. Om met elkaar tot een zo optimaal mogelijk beheer van water en waterzuivering te komen. 

We hebben als CU-delegatie op een erg enthousiaste en bevlogen manier informatie en inzicht gekregen in het bedrijf en de werkwijze bij FishPartners. Het is, zoals de directeur van FishPartners het treffend verwoordde, een prachtig jong bedrijf met een lange rijke historie. Een bedrijf dat ook midden in de maatschappij staat. FishPartners is een totaalleverancier van vis (zowel vers als diepvries) aan diverse afzetgebieden zoals bijvoorbeeld de ambulante handel, visspeciaalzaken en de groothandel.

Tijdens de boeiende rondleiding hebben we gezien hoe efficiënt de bedrijfsprocessen verlopen. En die processen variëren bijvoorbeeld van het koelen, fileren, vriezen, geavanceerd ontdooien (met diverse methoden) van vis tot registratie van alle processtappen, orderpicken en klaar zetten voor klanten en transport. 

Indrukwekkend was het om de veelheid aan activiteiten en het enorm uitgebreide assortiment van vissoorten en aan vis gerelateerde producten te zien.

Visresten worden nagenoeg geheel circulair terug gebracht in de voedselketen (bijv. als visolie). Een zeer beperkt deel van de visresten, dat niet geschikt is voor hergebruik in de voedselketen, wordt bijvoorbeeld gebruikt om biogas van te maken. 

Er wordt  heel wat water gebruikt in zo’n visverwerkend bedrijf. Men beschikt bij FishPartners over een eigen bron (op meer dan 100 meter diepte) waarmee voor een groot deel in de eigen waterbehoefte wordt voorzien. Waterafvoer vind plaats door middel van lozing op  het riool nadat slib en vet in een vet-put zijn achtergebleven. 

Overigens: vergeleken met een aantal jaren geleden is door besparende maatregelen en acties het watergebruik tot ongeveer een derde deel gereduceerd.

Men is bezig om met zonnepanelen op het dak van de fabriek in een deel van het eigen energieverbruik te voorzien.

We hebben van gedachten gewisseld over een veelheid van zaken die ook erg complex kunnen zijn, zoals: ASC (voor kweekvis) en MSC (voor wilde vis) duurzaamheid-labels voor vis, verantwoord zaken doen, foodmiles, CO2 uitstoot, audits door IFS en NVWA,  steeds toenemende regelgeving die internationaal niet altijd leid tot een gelijk concurrentie speelveld, how to feed the world, toekomstige energiebronnen, opleiden van gekwalificeerd personeel, belastingtarieven die per waterschap kunnen verschillen.

We zien terug op een zeer nuttig en beeld verbredend bezoek. Met veel dank aan de bezielende toelichting, uitleg en werkwijze van de directeur en medewerkers van FishPartners.

 

« Terug