Werkbezoek Schoneveld Breeding in Wilp

bezoek CU aan Schoneveld Breeding.jpgdonderdag 07 maart 2019 14:00

Donderdag 7 maart hebben een aantal kandidaten een bezoek gebracht aan Schoneveld Breeding. Dit plantveredelingsbedrijf uit Wilp is een belangrijke partner van het waterschap bij het unieke project 'Waterfabriek Wilp'. Doel van ons bezoek was om kennis te maken met dit bijzondere familiebedrijf en in het bijzonder met de gesloten waterkringlopen in de bedrijfsprocessen.

Al bij binnenkomst werden we verrast: sinds enkele maanden is het gehuisvest in een prachtige nieuw 'exploration center'. Een duurzaam bedrijfscomplex dat geïnspireerd is op boerderijen in de omgeving. Je ziet het meteen: hier gebeurt meer dan alleen werken: ontmoeten, ontspanning, educatie, onderzoek en commercie komen samen onder één dak, letterlijk zelfs! Het laboratorium, de kweekafdeling, de kantoren en bezoekersruimtes hebben de vorm van schuren. Het zijn als het ware etalages die vanaf de centrale ruimte, het 'erf', te beleven zijn. Wat valt er veel te zien: de planten in de kassen, het laboratorium, de vele tanks met gietwater, de bijbehorende verdeelwerken, een fascinerende omgeving!

Uit de presentatie door directeur-eigenaar Peter van de Pol bleek dat Schoneveld Breeding sinds 1930 is uitgegroeid tot wereldspeler in het veredelen van bepaalde potplanten. Met sterke genetica, kennisontwikkeling, doorgaande innovatie en een bewuste ketenbenadering heeft het internationale uitstraling gekregen. Vooral met de Cyclamen en Primula heeft het sterke, onderscheidende rassen in huis. Sterkte planten met prachtige bloemen die werkelijk een lust voor het oog zijn! 

Natuurlijk waren we als watermannen vooral ook geïnteresseerd in de duurzame omgang met gietwater. Tijdens de rondleiding kwamen we een indrukwekkend aantal watertanks tegen en een uitgekiend buizenstelsel waarmee Schoneveld Breeding vele gietwatermengels kan maken en slim hergebruiken. Hierdoor is het waterverbruik relatief beperkt en kunnen de meststoffen in het gietwater opnieuw worden benut. Het hemelwater dat op de daken en verhardingen valt, wordt in de nieuwe watergangen om het terrein geborgen. Met slimme stuwsturing kan het waterschap bij naderende hevige buien het waterpeil vroegtijdig verlagen om berging te creëren. Een deel ervan wordt gezuiverd en als gietwater toegepast. Slimme toepassingen van duurzaam waterbeheer. Uit het gebruik van groen gas, hergebruik van CO2 en warmte, eigen energieopwekking, waterzuivering, en elektrische auto’s blijkt duidelijk:'Groen is Doen'! Schoneveld Breeding is met recht een duurzaam en bloeiend bedrijf, een fleurig visitekaartje voor de sector!

Onderschrift foto: v.l.n.r.: Gerard van den Brandhof (nr. 1), David Jan van Harten (nr. 5), Stephan de Bruin (nr. 2) en Bert Zijlstra (nr. 4 van de lijst).

« Terug