Voorstellen belastinghervorming hebben onvoldoende draagvlak

woensdag 28 november 2018 22:00

We constateren dat de voorstellen voor de hervorming van de waterschapsbelastingen gedaan door de UVW, nog niet op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Het voorstel om natuur zwaarder te belasten heeft ons verbaasd. Zeker voor ons waterschap is dit niet acceptabel.
Ook de belasting op effluent te betalen aan het rijk, vinden wij achterhaald.
In het algemeen moet gelden dat er een goede mix is van het principe "de vervuiler betaald" / het profijtbeginsel, en het solidariteitsbeginsel.
De kosten voor natuur moeten wat ons betreft opgebracht worden door de andere categorieen.

Verslag AB vergadering 28 november 2018:

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) denkt dat het huidige voorstel van de Unie geheel in lijn is met wat in dit algemeen bestuur eerder is. De fractie kan zich daar volledig in vinden, ook m.b.t. de beide commissies. Er zijn nog twee punten. Door natuur bij ongebouwd onder te brengen wordt de commissie beperkt in haar advisering. Dat zou hieruit gehaald moeten worden en pas na de advisering over natuur moethierover besloten worden. Dat is een breekpunt voor de fractie. Het tweede punt is de verontreinigingsheffing op het effluent. Er moet gekeken worden of het effluent een vervuilende factor heeft op het ontvangende water. Als dat aspect niet wordt ingebracht dan is er het risico dat we voor de Waterfabriek Wilp moeten gaan betalen voor het leveren van schoon water op het eigen stelsel.

« Terug