Wat heb ik als burger met het waterschap te maken?

Carla Dik & Gerard van den Brandhof.jpgwoensdag 13 maart 2019 22:00

We betalen allemaal belasting aan het waterschap. Ten eerste voor het zuiveren van het rioolwater. Dat gebeurt voor de regio Putten, Ermelo en Harderwijk op de zuiveringsinstallatie in Harderwijk.
Ten tweede betalen we belasting voor het onderhoud van de dijken en watergangen, dus de waterveiligheid en voor voldoende en schoon water. Het bestuur stelt de hoogte van de belastingen vast op basis van de te verwachte uitgaven voor onderhoud en beheer, maar ook om gewenste investeringen mogelijk te maken. Over het nut en de noodzaak van investeringen wordt verschillend gedacht. De ChristenUnie wil met een brede blik kijken naar de taken van het waterschap en wil met het oog op de toekomst duurzame investeringen doen in het waterbeheer. Een voorbeeld is de Bio Energie Centrale in Harderwijk, waar op het terrein van de rioolzuivering koemest met andere producten wordt omgezet in groen gas. Deze installatie verdient zich in zo’n 7 jaar terug.

Kunnen burgers ook zelf de hoogte van de belastingen beïnvloeden?

In principe geldt het principe de vervuiler betaalt voor het zuiveren van het rioolwater en het profijt wat men heeft van het waterbeheer. Nu wordt iedereen aangeslagen voor 1 (alleenstaanden) of 3 vervuilingseenheden.  De ChristenUnie is van mening  dat deze regeling veel te grof is opgezet, en niet goed uit te leggen is naar de burger. Het is veel logischer om het drinkwaterverbruik  te koppelen aan de hoogte van de zuiveringsheffing. Meer dan 90% van het drinkwater wordt namelijk gebruikt als douchewater en voor het doorspoelen van het toilet. Dan worden mensen ook beloond voor het zuinig omgaan met water. Ouderen zullen daardoor ook minder belasting gaan betalen.

Om het watersysteem en de waterzuivering minder te belasten zouden gemeenten, bedrijven en burgers die het regenwater niet meer afvoeren daarvoor moeten worden beloond. Een goed voorbeeld is de wijk tussen de Voorthuizerstraat en de Calcariaweg waar de gemeente Putten het regenwater van de straat nu opvangt en infiltreert in het grondwater. Wat ons betreft hoeft de gemeente voor deze wegen geen waterschapsbelasting te betalen. Dat zou ook moeten gelden voor huizen die geen regenwateraansluiting meer hebben. Lagere belasting is rechtvaardiger en beter dan het eenmalig verstrekken van subsidies.

Waarom vinden we de verkiezingen belangrijk?

We staan voor grote uitdagingen in ons land en willen deze aarde als goede rentmeesters ook door kunnen geven aan onze kinderen. Deze opgave bereiken we alleen als er goed wordt samengewerkt tussen de verschillende overheden en de burgers en bedrijven. Daar heb je een ander type bestuurder voor nodig. Geen mensen die alleen maar denken aan de eigen opdracht en eigen achterban, maar mensen die met visie op de toekomst het bestuur op een open en transparante manier willen vorm geven.

« Terug